бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Договор за заем между физически лица

Основни принципи и правила при сключване на Договор за заем между физически лица

Сключването на Договор за заем между физически лица е една от често срещаните сделки в областта на финансовите отношения между хората. Този вид договор отразява взаимното съгласие между двете страни – заемодателя и заемополучателя за предоставяне и връщане на определена сума пари за определен период от време.

Основните принципи и правила, които трябва да се спазват при сключването на Договора за заем между физически лица, са следните:

1. Писмена форма – Договорът за заем между физически лица трябва да бъде сключен в писмена форма, като това включва и електронни средства на комуникация.

Това е необходимо, за да се установи ясно волята на страните и да се предотвратят спорове по отношение на условията и задълженията.

2. Съдържание на договора – Договорът за заем между физически лица трябва да съдържа ясни и конкретни условия за предоставяне на заема, като размера на заема, лихвата, срокът за връщане и други разпоредби, които страните считат за важни. Тази информация трябва да бъде изложена ясно и разбираемо за всички страни.

3.

Свобода на договаряне – Заемодателят и заемополучателят имат свобода да договарят условията на заема, като размера на заема, срока за връщане и лихвата. Това право им позволява да съобразят договора със своите индивидуални нужди и възможности.

4. Спазване на законовите изисквания – При сключването на Договора за заем между физически лица трябва да се спазват всички законови изисквания, свързани със защитата на правата и интересите на страните.

Това включва и задължението за предоставяне на правилна и пълна информация от страна на заемодателя и заемополучателя.

Съществуват много други принципи и правила, които трябва да се вземат предвид при сключването на Договора за заем между физически лица. Те са важни за създаването на ясни, прозрачни и правно сигурни отношения между страните. Така се гарантира защита на правата и интересите на всички участници в сделката.

Съдържание и задължения на страните по Договора за заем между физически лица

Съдържанието и задълженията на страните по Договора за заем между физически лица са от съществено значение за осигуряване на яснота и сигурност в отношенията между тях. В този параграф ще разгледаме основните елементи на съдържанието и задълженията, които възникват при подписването на договор за заем между физически лица.

Съдържанието на договора обикновено включва следните аспекти:
1. Сумата на заема – Това е точно определена сума пари, която заемодателят предоставя на заемополучателя.

Тази сума трябва да бъде ясно посочена в договора, за да се избегнат бъдещи спорове.

2. Лихвата – Това е процентът, който заемополучателят трябва да заплати за ползването на заема. Лихвата се договаря между страните и трябва да бъде ясно определена в договора.

3.

Срокът за връщане на заема – Това е периодът, в който заемополучателят трябва да върне заемната сума на заемодателя. Той трябва да бъде определен в договора и срокът може да бъде фиксиран или срокът за връщане може да бъде определен по средата на договорния период.

Задълженията на страните по договора включват следните аспекти:
1. Заемодателят има задължение да предостави заема на заемополучателята в определения срок и в съответствие с условията, посочени в договора.

2.

Заемополучателят трябва да върне заемната сума и да заплати лихвата в срок, посочен в договора. Той трябва да спазва условията на договора и да уведомява заемодателя при евентуални промени в своите финансови възможности.

3. Страните по договора трябва да спазват всички други разпоредби, посочени в договора, както и всички приложими закони и регламенти.

Договорът за заем между физически лица съдържа ясни и конкретни задължения за страните и предоставя основата за правната рамка на тяхното взаимодействие. Това е важна основа за създаване на взаимно доверие и защита на интересите на всички участници в договорните отношения.

Правни последици и защита при нарушаване на Договора за заем между физически лица

Правните последици и защитата при нарушаване на Договора за заем между физически лица са от съществено значение за осигуряване на сигурност и защита на интересите на страните. В този параграф ще разгледаме някои от възможните правни последици и мерки за защита, които могат да бъдат предприети при нарушаване на договора.

1.

Неплащане на заема – Ако заемополучателят не върне заемната сума и не изпълни задълженията си по договора, заемодателят има право да предприеме правни мерки за възстановяване на своите права. Това може да включва съдебно преследване на заемополучателя, запечатване на имущество или наложение на лихва за просрочен платеж.

2. Определението на санкции – Договорът за заем между физически лица може да включва клаузи, които предвиждат определени санкции при нарушаване на условията.

Това може да бъде възстановяване на допълнителна лихва, заплащане на неустойка или дори расторжение на договора.

3. Защита на правата и интересите на страните – Ако една от страните счита, че другата страна нарушава условията на договора, тя може да потърси правна помощ и да предприеме мерки за защита на своите права и интереси.

Това може да включва съдебни процедури или алтернативни методи за разрешаване на спорове, като медиация или арбитраж.

4. Наказателни последици – В някои случаи, нарушаването на Договора за заем между физически лица може да се смята за престъпление, което може да доведе до наказателни последици. Това може да включва глоби, лишаване от свобода или други санкции, предвидени от приложимото законодателство.

Всички тези правни последици и мерки за защита имат за цел да осигурят справедливост и сигурност в отношенията между заемодателя и заемополучателя по Договора за заем между физически лица. Те служат като инструменти за осигуряване на редно изпълнение на договорните задължения и защита на интересите на страните.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq