бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Договор за заем

Основни принципи и съдържание на Договора за заем

Договорът за заем е правен документ, който регулира отношенията между заемодателя и заемополучателя. Той представлява споразумение между две страни, с което заемодателят предоставя определена сума пари на заемополучателя, който се задължава да върне тази сума, обикновено с лихва, в определен срок.

В същността си, Договорът за заем е неподлежащ на сложни правни принципи и може да бъде сключван както между физически, така и между юридически лица. Основните принципи, които трябва да бъдат спазени при сключването на Договора за заем, са свободата на договора и принципът на добросъвестното сътрудничество между страните.

Съдържанието на Договора за заем обикновено включва следните елементи:
1. Имената и адресите на заемодателя и заемополучателя – това е необходимо за идентификация на страните и потвърждение на техния съгласен статут като заемодател и заемополучател.
2. Предмет на заема и размер на сумата – тук се посочва каква е целта на заема и каква сума пари ще бъде предоставена на заемополучателя.
3.

Условия за погасяване на заема – в този раздел се определят срокът и начинът на връщане на заема, както и лихвата, ако има такава.
4. Гаранции и обезпечения – тук се посочва дали заемът е обезпечен с някакви активи или гаранции, които заемополучателят може да предостави на заемодателя, за да осигури възстановяване на заема.
5. Права и задължения на страните – в този раздел се посочват правата и задълженията на и двете страни по време на срока на заема, като например правото на заемополучателя да използва получените средства по свое усмотрение и задължението му да ги върне в срок.
6. Обстоятелства за прекратяване на договора – тук се посочват условията, при които може да бъде прекратен Договорът за заем, като например нарушение на задълженията от страна на едната или другата страна.

В заключение, Договорът за заем е основен инструмент за правно регулиране на отношенията между заемодателя и заемополучателя. Той трябва да бъде съставен чрез спазване на основните принципи на свободата на договора и добросъвестното сътрудничество и да съдържа ясни и конкретни условия за заема и начина на неговото изпълнение.

Правни аспекти и задължения на страните по Договора за заем

Вторият параграф на статията отнасящ се до Договора за заем е насочен към правните аспекти и задълженията, които договарящите страни имат. Когато се сключва Договор за заем, важно е страните да разбират задълженията и правата, които имат според него.

Преди всичко, заемодателят има задължението да предостави заемополучателя с определена сума пари, която е посочена в договора.

Това се счита за основната задължителна част на заемодателя. Заемополучателят, от своя страна, има задължението да изпълни своите задължения по отношение на връщане на заема в срок, посочен в договора. В допълнение, заемополучателят може да бъде задължен да заплати лихва, ако това е договорено между страните.

В съответствие с правните аспекти, заемодателят има правото да изисква заемополучателят да върне заема в съответствие с условията на договора.

Това включва изискуване на изплащане на задължителната сума, включително и лихвата, ако такава е уговорена. Заемодателят също така има правото да вземе мерки за осигуряване на възстановяването на заема, ако заемополучателят не изпълни задълженията си в срок.

С други думи, договорът за заем определя правата и задълженията на двете страни.

Заемодателят предоставя заема, а заемополучателят връща сумата, включително лихвата, ако такава е уговорена, в съответствие с условията на договора. Заемодателят има правото да изисква възстановяване на заема и да предприеме необходимите мерки, ако заемополучателят не изпълни задълженията си. Това право обикновено предоставя на заемодателя правото да вземе правни действия, включително съдебни процедури, за осигуряване на възстановяването на заема.

Правните аспекти и задълженията, свързани с Договора за заем, са от съществено значение за установяването на ясни правила и условия за страните. Съответствието с тези правила и задължения е от съществена важност за изграждането на доверие и за успешното изпълнение на договора.

Разрешаване на спорове и последици при нарушение на Договора за заем

В параграф номер 3 искам да обсъдя процеса на разрешаване на спорове и последиците, които могат да настъпят при нарушение на Договора за заем.

В случай на спор между страните по Договора за заем, първоначалният стъпка е да се опитат да го решат по мирен път, през преговори и консултации. Това е предпочитан начин за решаване на спорове, тъй като позволява на страните да намерят компромис и да запазят взаимното си доверие.

Ако преговорите не успеят или страните не могат да се споразумеят, те могат да се обърнат към алтернативни методи за разрешаване на спорове като медиация или арбитраж. Медиацията включва вмешателство на независим трети лице, което помага на страните да намерят общо решение на спора. Арбитражът, от друга страна, представлява процес, при който независим трети лице взема решение, което е правно обвързващо за страните.

При нарушение на Договора за заем, последиците могат да бъдат различни в зависимост от това кой от страните е извършил нарушението и какви са предвидени санкции в договора.

Обикновено нарушението може да доведе до растеж на лихвата, предвидена в договора, или прилагането на други финансови санкции. Ако нарушението е сериозно и не може да бъде решено по друг начин, то може да доведе до прекратяване на договора и изискване на незабавно възстановяване на заема.

В заключение, когато възникне спор между страните по Договора за заем, предпочитан начин за разрешаване е преговорите и консултациите. Ако те не успеят, страните могат да се обърнат към медиация или арбитраж. Последиците от нарушение на договора могат да включват финансови санкции и дори прекратяване на договора. Всички тези мерки са предназначени да защитят интересите на страните и да осигурят справедливо и ефективно разрешаване на споровете.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq