бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Изчисляване на лихви по заеми

Основни понятия и формули при изчисляване на лихви по заеми

Изчисляването на лихви по заеми е важна част от финансовото планиране както за индивидуални лица, така и за фирми. Заемите са често използван инструмент за финансиране на различни проекти или за покриване на неотложни нужди.

За да разберете какви са разходите по заема и колко ще платите общо, трябва да разберете основните понятия и формули, които се използват при изчисляването на лихвите.

Принципалната сума е сумата, която е взета на заем. Тя обикновено се изписва в договора и може да бъде различна в зависимост от нуждите и способностите на заемополучателя. Лихвеният процент, от своя страна, е такса, която се заплаща на заемодателя за ползването на парите.

Този процент се изчислява върху принципалната сума и може да бъде фиксиран или променлив в зависимост от договора.

Формулите за изчисляване на лихви са две – формулата за просто лихвене и формулата за сложно лихвене. Формулата за просто лихвене се използва, когато лихвеният процент е фиксиран и се заплаща само веднъж в края на периода.

За да изчислите общата сума, която трябва да платите, умножавате принципалната сума по лихвения процент и броя на периодите.

Формулата за сложно лихвене, от друга страна, се използва, когато лихвеният процент е променлив и се заплаща на определени интервали, например ежемесечно или годишно. За изчисляване на общата сума, използвате формулата на съставните лихви, която включва и времевия фактор. Тази формула включва принципалната сума, лихвения процент и броя на периодите, както и честотата на плащане на лихвата.

Познаването на основните понятия и формули за изчисляване на лихви по заеми е от съществено значение, за да можете да разберете как ще се развива финансовото ви задължение и колко ще ви струва общо. Това ви позволява да планирате по-ефективно и да се адаптирате към всякакви промени във вашите финансови възможности.

Принципална сума и лихвен процент

Принципалната сума и лихвеният процент са две основни понятия, които играят важна роля при изчисляването на лихви по заеми. Принципалната сума е сумата, която е взета на заем, докато лихвеният процент представлява таксата, която се заплаща на заемодателя за ползването на парите.

Когато вземате заем, обикновено се споразумявате със заемодателя за размера на принципалната сума и лихвения процент. Принципалната сума може да бъде различна в зависимост от вашите нужди и способности, докато лихвеният процент може да бъде фиксиран или променлив.

Фиксираният лихвен процент означава, че той остава постоянен през целия период на заема. Това означава, че ще плащате една и съща сума на лихви върху принципалната сума. Пример за фиксиран лихвен процент е 5% годишно, което означава, че за всяка година ще плащате 5% от принципалната сума.

Променливият лихвен процент може да се променя в зависимост от различни фактори, като пазарните условия или договорените условия в договора за заем.

Това означава, че ще имате различни размери на лихвите през различните периоди на заема. Например, ако имате променлив лихвен процент от 3% в първата година и 4% във втората година, ще плащате различни суми на лихви за всяка година.

Познаването на принципалната сума и лихвения процент е от голяма важност за изчисляването на лихви по заеми. Това ви позволява да разберете какви ще бъдат размерите на вашия задължителен плащане и колко ще платите общо за заема. Важно е да разберете какви са условията на заема, преди да се ангажирате с него, за да можете да планирате финансите си по-ефективно. Изчисляването на лихви по заеми е ключова част от финансовото планиране и трябва да бъде внимателно преценено.

Формули за просто и сложно лихвене

Формулите за просто и сложно лихвене са две различни методи за изчисляване на лихви по заеми. Тези формули се използват, когато лихвеният процент е променлив и се заплаща на определени интервали, като например ежемесечно или годишно.

Формулата за просто лихвене е по-прости и се използва, когато лихвеният процент се заплаща веднъж в края на периода. Тази формула изчислява общата сума на лихвите, като се умножава принципалната сума по лихвения процент и броя на периодите. Така можете да получите ясна представа за общата сума, която ще трябва да заплатите в края на заемния период.

Формулата за сложно лихвене е по-сложна и включва времевия фактор. Тя се използва, когато лихвеният процент се заплаща на редовни интервали, като ежемесечно или годишно.

Тази формула изчислява общата сума на лихвите, като включва и аккумулирането на интересите за всеки период. За изчисляването на общата сума се използва формула на съставните лихви, която включва принципалната сума, лихвения процент, броя на периодите и честотата на плащане на лихвата.

Изчисляването на лихви по заеми е от голямо значение за заемополучателите, тъй като това им помага да разберат колко точно ще заплатят общо за заема. Като заемополучател, е важно да разберете как се изчисляват лихвите, за да можете да планирате финансите си и да управлявате задълженията си по-ефективно. Формулите за просто и сложно лихвене са полезни инструменти, които ви помагат да изчислите точните размери на лихвите и да разберете как ще се развива заемът във времето. Без значение кой метод използвате, важно е да имате ясна представа за размера на лихвите и как те ще влияят на финансовите ви задължения.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq