бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Кредит лихва

Определение и основни принципи на кредит лихвата

Кредит лихвата е сумата, която заемодавецът (банката или друг финансов институт) предлага да получи като обезщетение за предоставянето на кредит на заемополучателя. Това е практика, която се използва от векове и е неотменна част от финансовата система.

Основните принципи на кредитната лихва са свързани с времевия фактор и рисковете, свързани със заемането на пари.

Първо, кредитната лихва се определя въз основа на времевата стойност на парите. Заемополучателят получава парите в момента, но трябва да ги върне в бъдеще. Поради това, заемодавецът изисква допълнителна възнаграда.

Вторият принцип е свързан с рисковете.

Заемането на пари винаги носи определени рискове както за заемополучателя, така и за заемодавателя. Заемополучателят може да изпита затруднения при изплащането на кредита, което може да доведе до финансови проблеми и лош кредитен рейтинг.

Заемодавателят, от своя страна, рискува да не получи обратно парите, които е предоставил.

Кредитната лихва се определя въз основа на няколко фактора, като най-важни са размерът на заема, срокът на връщане, кредитния рейтинг на заемополучателя и текущите пазарни условия. Кредитната лихва може да бъде фиксирана или променлива в зависимост от договорените условия.

В заключение, кредитната лихва е важен фактор при заемането на пари и има голямо значение както за заемополучателя, така и за заемодавателя. Тя се определя въз основа на времевата стойност на парите и рисковете, свързани със заемането. Правилното разбиране на тези принципи е от съществено значение за постигането на успешни и устойчиви финансови резултати.

Фактори, влияещи върху размера на кредитната лихва

Факторите, които влияят върху размера на кредитната лихва, са много и разнообразни. Един от основните фактори е кредитният рейтинг на заемополучателя. Кредитният рейтинг е оценка на финансовата надеждност на заемополучателя и се базира на неговата кредитна история и способност да изплаща заеми в миналото.

Заемополучателите с по-висок кредитен рейтинг имат по-добри шансове да получат по-ниска кредитна лихва, тъй като се смята, че те са по-малко рискови за заемодавеца.

Друг фактор, който влияе върху размера на кредитната лихва, е срокът на заема. Както в случай с други видове заеми, по-дългите срокове на заема обикновено водят до по-високи лихвени проценти. Това се дължи на факта, че по-дългият срок увеличава риска за заемодавеца и увеличава вероятността за възникване на неблагоприятни събития по време на връщането на заема.

Още един фактор, който може да влияе върху размера на кредитната лихва, е размерът на заема.

По принцип, по-големите заеми са свързани с по-големи рискове за заемодавеца. Това е особено вярно, когато става въпрос за неколатерализирани заеми, т.е. такива, при които заемополучателят не предоставя гаранции или осигуряване.

Накрая, кредитната лихва може да бъде повлияна и от текущите пазарни условия.

Ако процентните ставки на пазара са високи, това обикновено води до по-висока кредитна лихва. Обратното е вярно, когато процентните ставки са ниски.

В заключение, размерът на кредитната лихва се определя от няколко фактора, като кредитният рейтинг на заемополучателя, срокът на заема, размерът на заема и текущите пазарни условия. Разбирането на тези фактори е от съществено значение за заемополучателите, които желаят да получат по-изгодни условия за кредитиране.

Ползи и рискове от кредитната лихва за заемополучателя и заемодавателя

Кредитната лихва има както ползи, така и рискове както за заемополучателя, така и за заемодавателя. За заемополучателя, ползите от кредитната лихва са свързани с възможността да финансира нуждите и целите си, без да разполага с необходимата сума пари в момента. Кредитната лихва позволява на заемополучателя да се възползва от определени възможности, като закупуване на имот, ремонт на жилището, образование или започване на бизнес.

Това може да му помогне да постигне по-добър жизнен стандарт и да реализира своите амбиции и мечти.

Въпреки това, кредитната лихва носи и определени рискове за заемополучателя. Високата кредитна лихва може да повиши месечните вноски и да направи изплащането на кредита трудно. Ако заемополучателят не успее да изплаща кредитните вноски своевременно, това може да доведе до негативни последици, като прекомерни дългове, финансови проблеми и лош кредитен рейтинг.

Това може да влоши финансовото му положение и да ограничи бъдещите му възможности за заемане на пари.

За заемодавателя, ползите от кредитната лихва са свързани с възвръщането на приходи от предоставените заеми. Кредитната лихва е начин за заемодавателя да получи възнаграждение за риска, който поема, и за времето, което изчаква, докато получи обратно предоставените пари. Кредитната лихва може да бъде източник на приходи за банките и други финансови институции, които предоставят заеми.

Въпреки това, заемодавателят също поема рискове от кредитната лихва.

Ако заемополучателят не успее да изплати кредита, заемодавателят може да изгуби предоставените пари и да стане жертва на неплатежоспособността на заемополучателя. Това може да нанесе сериозни финансови загуби на заемодавателя и да намали неговата ликвидност и способност да предоставя нови заеми.

В заключение, кредитната лихва има ползи и рискове както за заемополучателя, така и за заемодавателя. Заемополучателят може да се възползва от възможностите, които предоставя кредитната лихва, но също така трябва да бъде внимателен и отговорен при изплащането на заема. Заемодавателят може да получи приходи от кредитната лихва, но също така трябва да оцени и управлява рисковете, свързани с предоставянето на заеми.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq