бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Кредит лихви

Определение и основни принципи на кредитните лихви

Кредитните лихви представляват допълнителната сума пари, която заемателят на кредит трябва да върне на кредитора, освен сумата, която е заемна. Те са форма на заплащане за ползването на финансови средства, предоставени от кредитора.

Определянето на размера на кредитните лихви се базира на няколко основни принципа.

Първо, кредитните лихви са компенсация за риска, свързан с предоставянето на кредит. Кредиторът поема някакъв риск, че заемателят може да не възстанови заемната сума или може да не изпълни задълженията си своевременно. Второ, размерът на кредитните лихви зависи от текущите пазарни условия.

Ако съществува високо търсене на заеми, лихвените проценти могат да се увеличат, докато при наличие на излишък от средства, те най-вероятно ще се намалят.

Кредитните лихви се определят от кредиторите на база на редица фактори, които влияят върху размера им. Първият фактор е кредитният рейтинг на заемателя.

Ако заемателят има висок кредитен рейтинг, кредиторът ще го счита за по-надежден и ще постави по-ниски лихвени проценти. Степента на риска също е важна – ако кредиторът счита, че има по-голям шанс заемателят да не плати възстановяването на заема, то може да увеличи лихвения процент. Други фактори, които могат да влияят върху размера на кредитните лихви, включват икономическите условия, инфлацията и конкуренцията на пазара за кредити.

В заключение, определението и принципите на кредитните лихви са важни за разбирането на тяхното функциониране и влияние върху икономиката. Размерът на кредитните лихви се определя от няколко фактора, като кредитния рейтинг на заемателя, степента на риска и текущите пазарни условия.

Фактори, влияещи върху размера на кредитните лихви

Размерът на кредитните лихви може да бъде повлиян от различни фактори, които трябва да бъдат взети предвид от кредиторите. Първият фактор е кредитният рейтинг на заемателя. Кредиторите обикновено използват кредитния рейтинг, за да оценят риска от невръщане на заема от страна на заемателя.

Лицата с висок кредитен рейтинг, което означава висока вероятност за възстановяване на заема, са по-вероятно да получат по-ниски лихви.

Друг фактор, който влияе върху размера на кредитните лихви, е икономическата обстановка. По време на икономическо спадане и рецесия, когато мнозина лица се сблъскват с финансови затруднения, кредиторите могат да повишат лихвите си, за да компенсират по-големия риск.

В такива периоди на затруднения, банките и други финансови институции се страхуват от невръщане на заемите или дори от фалит на заемателите, което може да ги накара да изискат по-високи лихви, за да се защитят от загуби.

Още един фактор, който може да влияе на размера на кредитните лихви, е конкуренцията на пазара за кредити. Ако има много кредитори на пазара, които се състезават за заемателите, то това може да доведе до намаляване на лихвите. В тези случаи, кредиторите са готови да предложат по-ниски лихви, за да привлекат повече клиенти.

Обратното е вярно, когато конкуренцията е по-малка и кредиторите имат по-голям контрол над пазара. Те могат да увеличат лихвите, тъй като има по-малко алтернативни възможности за заемателите.

В заключение, размерът на кредитните лихви се определя от няколко фактора, включително кредитния рейтинг на заемателя, икономическите условия и конкуренцията на пазара за кредити. Тези фактори могат да варират и да повлияят върху предлаганите от кредиторите лихви. Важно е за заемателите да бъдат информирани и да проведат сравнителен анализ, преди да вземат кредит, за да намерят най-изгодните условия за тях.

Видове кредитни лихви и техните особености

Кредитните лихви могат да бъдат разделени на различни видове в зависимост от техните особености и начина, по който се изчисляват. Един от видовете кредитни лихви е фиксираната лихва. Това е вид лихва, която остава постоянна през целия срок на кредита.

Тя се определя в началото на заема и остава непроменена във всички месечни вноски. Този вид лихва предоставя стабилност и предсказуемост на заемателя, като му позволява да планира своите разходи и да знае точно колко ще плаща всеки месец.

Друг вид кредитни лихви е променливата лихва. Това е вид лихва, която може да се променя през срока на кредита в зависимост от определени фактори. Обикновено тези лихви са свързани с определен базов лихвен процент, като например лихвения процент на централната банка.

Когато базовата лихва се променя, променливата лихва също се променя в съответствие с това. Този вид лихва може да донесе както ползи, така и рискове за заемателя, тъй като в зависимост от пазарните условия той може да се сблъска със значителни промени в месечната вноска.

Освен тези видове, има и други форми на кредитни лихви, които могат да бъдат приспособени специално за определени нужди или ситуации. Например, има вариращи или гъвкави лихвени проценти, които могат да се променят в зависимост от променливи пазарни условия или по желание на заемателя или кредитора.

Също така, има и специални видове кредитни лихви като възнаграждения за редовни плащания или предимства за определени групи клиенти.

В заключение, кредитните лихви се разделят на различни видове, които се характеризират със своите особености и начин на изчисление. Фиксираната лихва предоставя стабилност, докато променливата лихва може да се променя в съответствие с пазарните условия. Освен това, съществуват и други специални видове кредитни лихви, които могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на заемателите. Познаването на различните видове кредитни лихви е от съществено значение при взимането на решение за кредит.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq