бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Лихвен процент

Определение и основни принципи на лихвения процент

Лихвеният процент е основна финансова концепция, която представлява цената на заемените пари или доходността от инвестиция върху капитал. Той е съществен елемент във всяка икономическа дейност и взаимоотношения между кредитори и заемополучатели. Лихвеният процент допринася за формирането на паричния поток в икономиката и е ключов фактор при определяне на различни финансови решения.

Лихвеният процент може да бъде фиксиран или променлив, в зависимост от условията на договора или политиката на кредитора. Фиксираната лихва означава, че тя остава постоянна през целия период на заема, докато променливата лихва се променя във времето в съответствие с определени показатели като референтна лихва или инфлация.

Основните принципи, които дефинират лихвения процент, са времевата стойност на парите и риска.

Времевата стойност на парите предполага, че една сума налични пари в настоящето е по-ценна от същата сума в бъдещето. Това се дължи на фактори като инфлацията и възможността за инвестиране на парите, което може да донесе допълнителна доходност. Рисковият принцип на лихвения процент отразява факта, че заемополучателите с по-висок риск, както и тези, които заемат за по-дълъг период, обикновено плащат по-високи лихви.

В заключение, лихвеният процент е ключова финансова концепция, която има голямо значение в икономиката и финансовите пазари. Той се определя от множество фактори и се променя във времето. Разбирането на основните принципи на лихвения процент е от съществено значение за правилното управление на финансите и избора на подходящи финансови инструменти.

Какво представлява лихвеният процент и как се изчислява

Лихвеният процент представлява възнаграждение, което заемополучателят плаща на кредитора за ползването на заемени средства. Той се изчислява въз основа на няколко фактора, включително сумата на заема, срока на заема и договорените условия.

Изчисляването на лихвения процент може да бъде доста сложно, но обикновено се базира на простата или сложната лихвена формула.

Простата лихвена формула се използва, когато лихвеният процент се прилага върху основния си капитал. Тя се изчислява като умножите сумата на заема по лихвения процент и срока на заема. Например, ако заемате 1000 лева за един година при лихвен процент от 5%, ще трябва да платите 50 лева лихва (1000 * 0.05 = 50).

Сложната лихвена формула се използва, когато лихвата се начислява върху натрупаните лихви.

Тя включва и времевата стойност на парите, като взима предвид, че парите, получени в бъдещето, са по-малко стойностни от същата сума пари получени в настоящето. Тази формула е по-сложна и обикновено се използва от финансови институции и инвеститори.

Важно е да отбележим разликата между лихвения процент и годишната процентна ставка.

Лихвеният процент е цената на заемените пари, докато годишната процентна ставка включва и различни такси и комисионни, свързани с кредита. Годишната процентна ставка е по-широко използван термин в банковата сфера, докато лихвеният процент се отнася по-скоро за общите принципи на финансовите транзакции.

В заключение, лихвеният процент е важен финансов инструмент, който има решаващо значение за договорите за заеми и инвестиции. Той се изчислява въз основа на сумата на заема и срока на заема, като може да бъде определен посредством простата или сложната лихвена формула. Разбирането на начина, по който се изчислява лихвеният процент, е от съществено значение за правилното управление на финансовите ресурси и взаимоотношения.

Разликата между лихвения процент и годишната процентна ставка

Разликата между лихвения процент и годишната процентна ставка е важна концепция, която трябва да се разбере при финансовите транзакции. Въпреки че двете понятия са свързани и често се използват заедно, те имат различни присъщи характеристики.

Лихвеният процент е цената, която заемополучателят плаща на кредитора за ползването на заемени средства. Той се определя от няколко фактора, включително размера на заема и срокът на изплащане. Лихвеният процент може да бъде фиксиран или променлив, в зависимост от договорените условия.

Той представлява само процента върху заемените средства и не включва допълнителни такси и комисионни, които могат да се начисляват.

Годишната процентна ставка, от друга страна, е по-широко понятие, което включва не само лихвения процент, но и различни такси и комисионни, свързани с кредита. Това може да включва такси за обработка на заявката, такси за администрация и други допълнителни разходи. Годишната процентна ставка представлява общата цена на финансирането и отразява общата доходност, която заемополучателят трябва да осигури на кредитора.

Важно е да се отбележи, че лихвеният процент и годишната процентна ставка могат да бъдат различни, особено когато се добавят допълнителни такси и комисионни към годишната процентна ставка. Например, ако лихвеният процент за заем е 5%, но годишната процентна ставка е 7% поради включването на разноски, заемополучателят ще плаща общо 7% годишно върху заема.

В заключение, разликата между лихвения процент и годишната процентна ставка е, че лихвеният процент представлява само процентът върху заемените средства, докато годишната процентна ставка включва и различни такси и комисионни. Това е важно за разбирането на общата цена на финансирането и правилното вземане на решения при заеми и инвестиции.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq