бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Лихви по кредити

Видове лихви по кредити и техните особености

Лихвите по кредити са основен фактор, който трябва да се има предвид при избора на най-подходящия за нас заем. Съществуват различни видове лихви, които могат да бъдат прилагани върху кредитите и всяка от тях има своите особености.

Един от видовете лихви, с които можем да се срещнем, са фиксираните лихви. Това са лихви, които остават постоянни през целия срок на кредита.

Те се определят в началото на заема, обикновено на базата на текущите пазарни условия. Така заемополучателят знае точно колко ще плаща всеки месец и може да планира своите финансови разходи по-лесно. Фиксираните лихви са особено полезни при дългосрочни кредити, защото гарантират стабилност и предсказуемост на разходите.

Друг вид лихви са променливите лихви.

Това са лихви, които се променят във времето и могат да бъдат повишавани или понижавани в зависимост от пазарните условия. Променливите лихви обикновено се определят на базата на референтна лихва, като например лихвата на Централната банка или LIBOR (Либор). Тези лихви могат да варират и това може да повлияе на размера на месечните вноски.

Въпреки това, променливите лихви могат да се окажат по-изгодни, ако пазарните условия се подобрят, защото заемополучателят може да се възползва от по-ниски лихви.

В заключение, в зависимост от нашите нужди и предпочитания, можем да изберем между фиксирани и променливи лихви по кредити. Фиксираните лихви осигуряват стабилност и предсказуемост на разходите, докато променливите лихви могат да предложат възможност за намаление на разходите при подобряване на пазарните условия. Важно е да се запознаем внимателно с различните видове лихви и да анализираме кое е най-подходящо за нашите нужди, преди да вземем кредит.

Фиксирани лихви: какво представляват и как се определят

Фиксираните лихви представляват един от видовете лихви, които се използват при кредитите. Те се определят в началото на заема и остават постоянни през целия срок на кредита. Това означава, че месечните вноски, които трябва да плащаме, са фиксирани и не се променят.

Така можем да планираме по-лесно своите финанси.

Определянето на фиксираните лихви се базира на текущите пазарни условия. Обикновено банките и финансовите институции имат свои стандарти за определяне на тези лихви, които включват различни фактори като референтни лихви, кредитни рискове, дължина на срока на заема и други. Важно е да се отбележи, че фиксираните лихви могат да бъдат различни за различните видове кредити – например за ипотечни кредити, потребителски кредити или бизнес кредити.

Една от основните предимства на фиксираните лихви е стабилността, която предоставят на заемополучателя. Те гарантират, че размерът на месечните вноски няма да се променя и ще бъде постоянен през целия срок на кредита.

Това прави планирането на бюджета по-лесно и предсказуемо. При фиксирани лихви няма риск от непредвидени промени в разходите.

Трябва обаче да се има предвид, че фиксираните лихви могат да бъдат по-високи от променливите лихви. Това е заради факта, че банката поема риск от промените на пазарните условия и ги отразява в по-високи лихви.

За някои заемополучатели, по-високите лихви може да са недостъпни или да натоварят финансите им. Това е важно да се има предвид при избора на кредит.

В заключение, фиксираните лихви по кредити предоставят стабилност и предсказуемост на разходите. Те се определят в началото на заема и не се променят през целия срок на кредита. Въпреки по-високите лихви, те могат да бъдат предпочитани от хората, които искат да имат ясно представление за размера на месечните вноски и да планират своите финанси по-лесно.

Променливи лихви: какво са и как се променят във времето

Променливите лихви по кредити представляват друг вид лихви, които могат да бъдат приложени върху заемите. Те се отличават от фиксираните лихви по това, че не остават постоянни през целия срок на кредита, а се променят във времето. Това означава, че месечните вноски могат да варират в зависимост от пазарните условия и промените в референтните лихви.

Определянето на променливите лихви се базира на различни фактори, като референтни лихви като Централната банка, LIBOR и други.

Банките и финансовите институции обикновено обявяват тези референтни лихви и върху тях се добавя допълнителна маржа, която представлява печалбата на заемодавците. Тази сума може да се променя във времето и да повлияе на общия размер на лихвите.

Променливите лихви могат да бъдат предимство за заемополучателите, ако пазарните условия се подобрят и референтните лихви намалеят. В такъв случай, размерът на месечните вноски също ще намалее, което може да доведе до спестявания за заемополучателя.

Освен това, променливите лихви позволяват по-голяма гъвкавост и адаптиране към променящите се икономически условия.

Въпреки това, променливите лихви носят и риск, особено ако пазарните условия се влошат и референтните лихви се повишат. Това може да доведе до увеличение на размера на месечните вноски и допълнителни разходи за заемополучателя. За да се справят с този риск, някои заемополучатели избягват променливите лихви и предпочитат фиксираните, които гарантират стабилност на разходите.

В заключение, променливите лихви по кредити предоставят гъвкавост и възможност за спестявания при подобряване на пазарните условия.

Те се променят във времето, в зависимост от референтните лихви и маржите. Въпреки това, трябва да се има предвид, че те носят и риск от увеличение на разходите при неблагоприятни пазарни условия. Преди да изберем вид лихва, внимателно трябва да анализираме своите нужди и да оценим своите финансови възможности.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq