бързи кредити онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Револвиращ кредит

Какво е револвиращ кредит и как работи?

Револвиращият кредит е вид кредит, който предоставя възможност на заемополучателя да взема пари от кредитната линия, когато се нуждае от тях, и да ги връща според своите възможности. Това е форма на кредит, която се предоставя от банки и други финансови институции, обикновено във формата на кредитна карта.

Револвиращият кредит работи по следния начин: банката или финансовата институция определя лимит на кредитната линия, който може да бъде използван от заемополучателя.

Заемополучателят може да използва този кредитен лимит, когато се нуждае от пари, като например при покупка на стоки или услуги. Той може да използва целия или част от кредитния лимит, според своя избор.

Въз основа на използвания кредит, заемополучателят получава месечни или периодични изявления, които показват размера на изразходвания кредит и минималната сума, която трябва да се върне. Заемополучателят може да избира дали да върне минималната сума или да върне целия използван кредит.

В случай, че заемополучателят върне само минималната сума, оставащият кредит се прехвърля на следващия месец със съответните лихви.

Една от ползите на револвиращия кредит е, че предоставя гъвкавост на заемополучателя. Той може да използва пари само когато се нуждае от тях, вместо да взема цялата сума на един път.

Освен това, револвиращият кредит позволява на заемополучателя да връща дълга според своите възможности, като се заплащат само минималните суми. Това може да бъде полезно за хора, които имат временни финансови затруднения.

Въпреки тези предимства, револвиращият кредит има и някои недостатъци. Един от тях е, че лихвите по револвиращия кредит са обикновено по-високи в сравнение с други видове кредити. Освен това, ако заемополучателят не плаща сумите навреме, може да се наложи да плати допълнителни такси и такси за престой.

В следващия параграф ще разгледаме предимствата и недостатъците на револвиращия кредит по-подробно, за да можем да вземем информирано решение при използването му.

Предимства и недостатъци на револвиращия кредит.

Предимствата на револвиращия кредит са многобройни и включват гъвкавост, удобство и лесен достъп до пари. Той предоставя възможност на заемополучателя да използва само толкова пари, колкото му е необходимо, като не се налага да взема цялата сума на един път.

Това е особено полезно в ситуации, когато има временни финансови затруднения или неочаквани разходи.

Още едно предимство на револвиращия кредит е удобството. Заемополучателят може да използва кредитната карта, свързана с револвиращия кредит, за покупки в магазини, онлайн или дори за теглене на пари от банкомати. Това прави процеса на плащане бърз и лесен, без да се налага да носим със себе си голяма сума пари.

Освен това, револвиращият кредит осигурява лесен достъп до пари.

Заемополучателят може да ползва вече одобрената кредитна линия, без да се налага да кандидатства отново за кредит или да предоставя нова документация. Това е удобно за хора, които имат нужда от пари бързо, например при спешни разходи или извънредни ситуации.

Въпреки тези предимства, револвиращият кредит има и някои недостатъци, които трябва да се имат предвид.

Един от тях е високата лихва. Заради гъвкавостта и лесния достъп до пари, банките и финансовите институции обикновено залагат по-високи лихви върху револвиращия кредит. Това може да доведе до по-голямо общо плащане за заемополучателя.

Освен това, ако заемополучателят не върне използвания кредит навреме или не плаща минималните суми, може да се налага да плати допълнителни такси и такси за престой. Тези такси могат да увеличат общите разходи за заемополучателя и да го доведат до финансови затруднения.

В следващия параграф ще разгледаме как можем да използваме револвиращия кредит отговорно и ефективно, за да избегнем тези недостатъци и да се възползваме максимално от предимствата му.

Как да използваме револвиращия кредит отговорно и ефективно?

За да използваме револвиращия кредит отговорно и ефективно, е важно да сме информирани и да следваме някои основни принципи. Първо, трябва да разберем как работи револвиращият кредит и какви са лихвите и таксите, свързани с него.

Важно е да използваме револвиращия кредит само когато е необходимо и да се стремим да го връщаме в рамките на предвидените срокове. Така ще избегнем плащането на допълнителни такси и лихви.

Трябва да се уверим, че разбираме минималната сума, която трябва да се върне, и да я плащаме своевременно, за да избегнем задълженията да се натрупват.

Едно от най-важните неща при използването на револвиращия кредит е да бъдем внимателни и да избягваме да използваме целия кредитен лимит. Вместо това, трябва да оценим своите финансови възможности и да използваме само толкова, колкото можем да върнем без проблеми. Това ще ни помогне да избегнем прекомерни задължения и да се предпазим от финансови затруднения.

Заемополучателите трябва да се стремят да разработят бюджет и да следят своите разходи и приходи.

Това ще им помогне да планират използването на револвиращия кредит и да го използват по-ефективно. Трябва да се уверим, че можем да покрием плащанията си по кредита и да не се базираме изцяло на минималните суми.

Важно е също така да се стремим да изплащаме повече от минималната сума, когато е възможно. Това ще ни помогне да намалим общият размер на задължението и да избегнем натрупването на лихви.

Ако имаме възможност, можем да използваме допълнителни средства за погасяване на дълга, което ще ни помогне да се освободим от задълженията по-бързо.

В заключение, револвиращият кредит може да бъде полезен инструмент за покриване на временни финансови нужди, но трябва да бъдем внимателни и отговорни при използването му. Трябва да разберем как работи револвиращият кредит, да използваме само толкова, колкото можем да върнем, и да следим плащанията си. Само по този начин можем да използваме револвиращия кредит ефективно и да избегнем финансови затруднения.

Съобщения от доволни клиенти

Благодаря на бързо преведеният кредит. Никой освен вас не е искал да ми изплати парите. Вие сте най-простите, без усложнения. Много професионално. Убедихте ме, че сте най-добрите.

Емил Димитров, Пловдив

Това е най-лесният начин да стигнете до пари, когато имате проблем. Препоръчвам на всички които имат съмнения. Кандидатствах чрез мобилният си телефон и същият ден парите бяха преведени по сметката ми.

Красимир Георгиев, София

Много ме изненадахте с вашият професионален подход. Много сериозен и сигурен бизнес. Вече два пъти чрез вас съм взела кредит и отново бих, ако ми потрябва.

Марияна Спасова, Варна

FAQ

Често задавани въпроси за кредити

Какво е бърз кредит?
Бързи кредити и заеми са наименования за финансови услуги които вече няколко години присъстват на българския онлайн пазар. Под бързи кредити и заеми означават по-малки суми пари, които в повечето случаи се изплащат до максимум 12 месечни вноски.
До каква сума се изплащат кредитите?
Бързи кредити изплащаме в размер от 50 лв. до максимално 5000 лв.
Дали пенсионери могат да кандидатстват за бърз кредит?
Бързи кредити и заеми могат да бъдат поискани от всички лица, който имат редовен месечен доход по своята банкова сметка, включително и пенсионери.
Защо да кандидатствате за бърз кредит?
Хора с различни житейски истории и финансови ситуации кандидатстват за бърз кредит. Независимо дали сте на минус, трябва да платите просрочени задължения, стари сметки, медицински разходи или искате да си позволите пътуване и нов мобилен телефон. Бързите кредити и заеми ще ви улеснят да постигнете целта си.
faq